Huisartsen
Helperplein
| Start | Informatie | Medewerkers | Nieuwe patiënten | Links | Contact
NIEUWS

 

Aanmelden als nieuwe patient

 

Eigen risico verzekering

 

Nieuwe telefooncentrale

 

Informatie | Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico zorgverzekering

 

Regelmatig krijgen we vragen over facturen die patiënten ontvangen van de zorgverzekeraar in het kader van het eigen risico. Een korte uitleg wat wel en wat niet onder het eigen risico valt.

Huisarts geneeskundige zorg valt in principe BUITEN het eigen risico. Maar als uw huisarts u verwijst voor bloedonderzoek, een röntgenfoto of een (weefsel)kweek, vallen die kosten wél onder het eigen risico. Met andere woorden: alleen de diensten die door uw huisarts of medewerker van uw huisarts zélf worden verricht, vallen buiten het eigen risico.

Los van het eigen risico moet u ook rekening houden met de vergoeding van zorgkosten. Standaard huisarts geneeskundige zorg valt in Nederland in het basispakket. Dat betekent dat iedere verzekerde de zorg 100% vergoed krijgt. Er zijn uitzonderingen. Zo kan het zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde bijzondere zorg die door ons wordt geboden niet vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Geïntegreerde Eerstelijnszorg. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe dat precies zit. Overigens is dit een uitzondering!

Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, wendt u zich dan tot uw zorgverzekeraar.

 

Praktijklijnen

 

D. ter Borg

Tel: 050-5264879

 

 

E.T. Gietema/ P.H.J. Teunissen

Tel: 050-5252708

 

 

Spoedlijnen

 

D. ter Borg

J.A. Bruggers / R Lolkema

Tel: 050-5264867

 

 

 

J.A. Bruggers/R. Lolkema

Tel: 050-5252562

 

 

H.H.J. Versteegen

Tel: 050-5272790

 

 

 

 

E.T. Gietema/ P.H.J. Teunissen

H.H.J. Versteegen

Tel: 050-5257490

 

 

Praktijktijden

 

Openingstijden op werkdagen:

8.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur

 

 

Telefonische bereikbaarheid:

8.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

 

 

Spoedgevallen:

De gehele dag van 8.00 - 17.00 uur

 

 

Buiten deze openingstijden kunt u zich uitsluitend voor spoedgevallen wenden tot de Doktersdienst Groningen

telefoon: 0900-9229. Dit geldt ook voor nieuwjaarsdag, paasdagen, Hemelvaartsdag, pinksterdagen, Gronings ontzet (28 augustus) en de kerstdagen.

 

 

 

E-mail: info@huisartsenhelperplein.nl

Fax: 050-5271611